voorwaarden

De inschrijvingsvoorwaarden kun je hier als PDF downloaden.

1. Inschrijven.

De inschrijving voor een cursus kan alleen geschieden door middel van het inschrijfformulier. Minderjarige cursisten (beneden de 18 jaar) moeten het formulier door één van de ouders of verzorgers laten ondertekenen.

2. Betaling.

De betaling van de cursus dient voorafgaand aan de eerste les te zijn voldaan. Dit kan contant of per overboeking op bankrekeningnummer 43.62.97.485. t.n.v. S.W.M. Cox o.v.v. yogacursusnaam deelnemer’. Coëxistentie rekent geen administratiekosten. Er vindt geen restitutie van betalingen plaats bij eventuele gemiste lessen. Wel kunnen eventueel gemiste  lessen in overleg met Coëxistentie op een ander moment worden gevolgd.

3. Voor, tijdens of na de lessen.

  • Het is niet toegestaan om zich gedurende de lessen in de yogastudio te begeven zonder toestemming van de docent.
  • Je hebt respect voor de yogastudio en de ter  beschikking gestelde materialen.
  • Je hebt respect voor de hygiëne die deelname aan de lessen van je vraagt. Zoals bijvoorbeeld het dragen van sokken of turnschoenen.
  • Je hebt respect voor jezelf en de andere deelnemers. Coëxistentie behoudt zich te allen tijde het recht voor, om je de toegang en of deelname te ontzeggen.
  • Coëxistentie is niet verantwoordelijk voor schade aan, verlies en/of diefstal van jouw eigendommen.
  • Coëxistentie  is niet aansprakelijk voor blessuren optredend tijdens de lessen of erna.  Bij deelname aan de lessen of activiteiten van Coëxistentie doe je dit altijd op eigen risico. Het is raadzaam bij twijfel altijd eerst een arts te raadplegen of het voor jou verantwoord is, om aan de door jou gekozen activiteit te gaan deelnemen.
  • Coëxistentie kan geen garantie geven over de vele voordelen die de yogalessen kunnen bieden.

4. Lestijden.

Deze worden door Coëxistentie bepaald en zij behoudt zich het recht voor om tijden aan te passen. Kan de les door ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden niet doorgaan, dan wordt deze door een vervanger gegeven. Is dit niet mogelijk, dan wordt de deelnemer per e-mail op de hoogte gesteld. Coëxistentie verplicht zich dan tot het doen van een vergelijkbaar lesaanbod op een ander door haar gekozen moment, of -wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is- tot restitutie van (een evenredig deel van) het betaalde lesgeld.

Nieuwsbrief

Gratis Nieuwsbrief