Teamcoaching

Stuur je een team aan of maak je deel uit van een team en
herken je één van onderstaande situaties:

  • Functioneert het team niet optimaal?
  • Is er veel frustratie of irritatie tussen één of meerdere teamleden?
  • Komen de talenten van een aantal teamleden niet tot hun recht?
  • Durven de teamleden elkaar niet aan te spreken of feedback te geven?
  • Zit het team in een vicieuze cirkel van negatieve energie?

TEAMCOACHING kan dan uitkomst bieden.

Om als team optimaal te kunnen presteren, is het nodig dat ieder lid in het team zich vrij voelt om te zijn wie hij of zij is. Het heeft een positieve uitwerking als er begrip is voor elkaars individualiteit en dat er met respect naar de andere invalshoek gekeken kan worden. Een andere invalshoek wordt vaak als een probleem of bedreiging gezien, wat tot irritatie of zelfs frustratie kan leiden. Open communicatie is dan niet of nauwelijks meer mogelijk. Er is teveel ruis op de lijn ontstaan tussen zender en ontvanger, deze zal eerst opgelost moeten worden, zodat er vanuit een nieuwe basis gewerkt kan worden om het team naar een hoger niveau te tillen.

Medewerkers met uiteenlopende talenten kunnen van grote waarde zijn in een team, de teamleden vullen elkaar op een natuurlijke wijze aan. Je kunt de ‘verschillen’ dan als meerwaarde gaan beschouwen. Als de talenten van elkaar aan bod mogen komen, kan ieder teamlid met plezier en voldoening werken. Zodra je meer inzicht krijgt in jezelf, kun je meer begrip hebben voor de ander. Dit komt de ontwikkeling en het resultaat van het individu en het team ten goede. De positieve werking spreidt zich uit zowel binnen als buiten het team.

De vorm van teamcoaching zal door Coëxistentie in een persoonlijk gesprek worden afgestemd op de coachvraag, wensen en mogelijkheden van het team en de organisatie. Desgewenst kan ook (extra) ondersteuning geboden worden door het inzetten van individuele coaching.

Wil je meer informatie over teamcoaching of wens je een persoonlijk gesprek? Neem dan telefonisch contact op met Sandra Cox of stuur een bericht via het contactformulier.

Nieuwsbrief

Gratis Nieuwsbrief